Ocelot

Felis perdalis

Ocelot Ocelot1

De ocelot is een beschermde diersoort. In de jaren ’60 en ’70 werd hij veel bejaagd om zijn mooie pels. Later en tot op heden is de bedreiging voor de ocelot habitatsverlies door ontbossing.

Voedsel

De ocelot eet kleine knaag- en zoogdieren, vogels, vis en soms zelfs grotere dieren als schildpadden, apen of zelfs slangen.

Voortplanting

Ocelotvrouwtjes zijn na twee jaar geslachtsrijp, bij mannetjes duurt het een half jaar langer. Na een draagtijd van 79 tot 85 dagen worden 2 tot 4 jongen geboren.

Leefgebied

De ocelot leeft in de zuidelijke Verenigde Staten, Midden en Zuid Amerika. Hij kan zich aanpassen aan uiteenlopende terreintypen.