Vietnam Fazant

Lophura hatinhensis

vietnamfazant

 

De Vietnamfazant is pas in 1964 door mensen ontdekt. En pas in 1990 werd deze vogel voor het eerst in gevangenschap gehouden. Helaas wordt deze fazant in het wild bedreigd door overbejaging, het verdwijnen van leefgebied en het kruisen met huishoenders. Gelukkig fokt deze soort goed in gevangenschap, zodat met fokprogramma’s gezorgd kan worden dat ze niet uitsterven.

Voedsel

Vooral plantaardig voedsel, maar ook insecten en kleine ongewervelde dieren.

Voortplanting

De Vietnamfazant is pas op tweejarige leeftijd geslachtsrijp. Het vrouwtje maakt op de grond een nest waar ze haar eieren in legt.

Leefgebied

Deze fazant komt alleen voor in centraal Vietnam.