Kwak

Nycticorax nycticorax

Kwak

De karakteristieken van de kwak zijn de tamelijk grote kop, een forse snavel en een gedrongen bouw. Jonge kwakken zijn donkerbruin met gelige vlekken. Overdag slaapt de kwak bewegingloos op een tak en hij is vooral actief in de schemering, maar vliegt ook ‘s nachts, waarbij hij op een uil lijkt. Is een nachtreiger die ook in kolonies broedt. Hij gedraagt zich het hele jaar door sociaal en slaapt vaak samen met soortgenoten.

Voedsel

De vogels verzamelen ‘s nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Ze vangen hun prooi door heel stil te staan en onverwacht aan te vallen.

Voortplanting

De vogels verzamelen ‘s nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Ze vangen hun prooi door heel stil te staan en onverwacht aan te vallen.

Voortplanting

De kwak broedt koloniegewijs in bomen en hoge struiken (wilgen- en elzenstruweel). Ze legt ongeveer 2 tot 5 eieren en broedt ongeveer 25 dagen. De jongen hebben de neiging het nest te verlaten en in de takken van de bomen te klimmen voor ze zelfstandig zijn.

Leefgebied

De kwak komt in alle werelddelen, behalve Australiƫ en Antarctica, voor. De kwak geeft de voorkeur aan dichtbegroeide watergebieden of bosranden langs ondiepe rivieren. In Nederland is het een vrij zeldzame broedvogel, die onder andere in de Biesbosch en de Oostvaardersplassen voorkomt