Europese flamingo

Phoenicopterus roseus

EUROPESE FLAMINGO

Het verenkleed is overwegend wit met wat roze. De vogel heeft een extreem lange nek, een stompe, gehoekte snavel met een zwarte punt, extreem lange poten en korte tenen met zwemvliezen. De lichaamslengte bedraagt 150 cm en het gewicht tot 4 kg.

Leefwijze

Gewone flamingo’s zoeken overdag naar voedsel, zelfs bij grote hitte. Dit voedsel bestaat uit insecten, wormen, kreeftachtigen, microscopisch kleine algen en ander groenvoer. De vogel is deels een trekvogel, die vaak in warmere streken overwintert.

Broedgedrag

De gewone flamingo is monogaam en broedt in kolonies van soms wel 200.000 paren. Bij de balts worden onder luid getoeter ingewikkelde, gesynchroniseerde dansen opgevoerd. Het nest heeft de vorm van een hoop modder met vlakke top. De nesten bevinden zich net buiten onderlinge pikafstand. De ouders zijn niet territoriaal ingesteld, maar ze verdedigen het nest wel. Alle kuikens die kunnen lopen, voegen zich bij grote crèches, die worden geleid door een paar volwassen vogels.

Verspreiding

Deze soort komt wijdverspreid voor in Afrika en zuidwestelijk en zuidelijk-centraal Eurazië. Het verspreidingsgebied van de flamingo in Europa is beperkt tot enkele gebieden, waarvan de Camargue in Zuid-Frankrijk het bekendste is. De meest noordelijke broedplaats is het Zwillbrocker Venn, net over de Nederlands-Duitse grens bij Groenlo. Flamingo’s komen voor in verschillende zoet- en zoutwaterbiotopen, vooral in vrij ondiepe, zoute meren, estuaria en lagunes.