Caracara

Polyborus plancus

CaraCara
De cara cara is een opvallende roofvogel met zijn roomwitte kop en zijn oranje gelaat. Hij brengt voornamelijk veel tijd door op de grond. De cara cara weegt 850 – 1500 gram en heeft een lengte van 49 – 59 centimeter. 

Voedsel 

Normaal gesproken proberen de cara cara’s het voedsel te stelen bij andere vogels zoals gieren. Het zijn dan ook echte aaseters. Hun voedsel bestaat uit aas (wild, vis), eieren, kuikens, kikkers, rottende groente, wormen en insecten. 

Voortplanting 

De cara cara legt haar 2 tot 3 eieren in een zelfgebouwd nest. Het nest wordt in een boom of moeras gebouwd en bestaat uit droge takken. 

Leefgebied 

De cara cara leeft oorspronkelijk in de zuidelijke Verenigde Staten, het Caribische gebied en Zuid-Amerika.