Kuifserima

Cariama cristata

Kuifseriema

Deze vogel heeft een streng uiterlijk door de kop met een dunne kuif op het voorhoofd, de rode snavel en de blauwe vlek rond het oog. De kuifseriema heeft een schemerige roep die van verre hoorbaar is.

Voedsel

Hij eet vooral geleedpotigen en soms kleine gewervelde dieren, zaden en fruit. Met zijn lange poten loopt de kuifseriema door het gras op zoek naar prooi, waaronder slangen en hagedissen.

Voortplanting

Het tamelijk slordige nest wordt gebouwd in de toppen van lage bomen.

Leefgebied

In het wild komt hij voor op de pampa’s van Zuid-Amerika