Raaf

Corvus corax

Raaf

 

De raaf is de grootste kraaiachtige zangvogel van het noordelijk halfrond. Veelal leeft de raaf alleen of in familieverband. Raven leven nooit in groepen. Raven zijn bijzonder intelligente vogels.

Voedsel

Raven zijn aaseters, ze leven van vleesresten en halen het vlees van kadavers. Ook eten ze vis, fruit en brood.

Voortplanting

Ervaren raven hebben niet veel tijd nodig om een nest te bouwen, de partners sporen elkaar in hun bezigheden aan. Het wijfje begint meestal in februari met broeden wanneer het laatste ei van de 4 -6 eieren gelegd is. In die tijd wordt het wijfje door het mannetje gevoerd. Na 18 à 20 dagen komen de jongen uit. Op een leeftijd van ongeveer 40 dagen verlaten de jongen het nest.

Leefgebied

De raaf komt voor in Noord- en Midden-Amerika, Europa, Azië en Noord- Afrika. Hier leeft hij op open terreinen en soms ook in steden