Sporenschildpad

Geochelone sulcata

sporenschildpad

 

Het is de grootste op het vasteland levende schildpad. De mannetjes bereiken een schildlengte van 85 cm en kunnen 100 kg wegen. De vrouwtjes blijven kleiner.

Voedsel

Sporenschildpadden zijn planteneters. De schildpadden drinken zelden.

Voortplanting

De mannetjes hebben een langere en aan de schildkant dikkere staart dan de vrouwtjes en een iets hol buikschild. Tijdens de paring maken de mannetjes een geluid dat klinkt als dat van een ezel. Ze zijn bij ongeveer 15-2O kg geslachtsrijp, De vrouwtjes leggen maximaal 30 eieren tot soms drie keer per jaar. Het uitkomen van de eieren duurt erg lang : afhankelijk van de temperatuur en conditie tussen de drie à vijf maanden. De jongen groeien zeer snel.

Leefgebied

De westelijke Afrikaanse Sahelzone tot oostelijk Soedan. Ze leven op doornstruiksavannes met een korte regentijd in de zomermaanden. Neerslag kan ook enige jaren uitblijven. Gedurende deze tijd zijn de dieren in staat water uit het voedsel op te nemen.